Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné OMI

Jsme misijním společenstvím s velkým důrazem na komunitní rozměr života. Naší cestou je stávat se blízkými lidem, především těm, kteří se ocitli na různých periferiích církve i společnosti.
Kontaktujte nás

P. Vlastimil Kadlec, OMI

Staroklokotská 34, 390 03 Tábor – Klokoty / Žebnická 559, 331 01 Plasy

733 755 901

vlastimil@oblati.cz

www.oblati.cz

Při pohledu na potřeby opuštěných lidí a zpustošený stav církve ve Francii počátku 19. století založil sv. Evžen de Mazenod řeholní společenství kněží a bratří, kteří se snažili obnovit víru na provensálském venkově. Časem se naše působení rozšířilo do všech světadílů a obláti se v mnoha misijních oblastech stali zakladateli místních církví.

V současnosti své poslání - misii uskutečňujeme:

  • jako misii skrze mezinárodní apoštolské komunity,
  • jako misii v úzké spolupráci s laiky, kteří jsou našimi partnery v evangelizaci,
  • jako misii snažící se o blízkost k chudým a opuštěným,
  • jako misii respektující rozdílnost kultur a obdarování každého člověka,
  • jako misii vyznačující se důvěrou ve spolupráci mladých a v jejich přínos církvi,
  • jako misii s vnímavostí k potřebám místní církve.

Ostatní řeholní společenství