Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul služebnic chudých

Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul vznikla v 17. století ve Francii s cílem sloužit Kristovi v osobě chudých.
Kontaktujte nás

Sr. Josefa Trávníčková

CHDŘ Mendryka 1, 570 01 Litomyšl

+420 461 639 282

mendrika.sestra@centrum.cz

www.vincentky.sk

Zakladateli jsou sv. Vincenc de Paul a sv. Luisa de Marillac. Heslem Společnosti je: „Láska Ježíše Krista Ukřižovaného nás nutí.“ Sestry žijí komunitním životem, jež má být obrazem Nejsvětější Trojice. Zakladatelům záleželo, aby sestry žily životem neustále sjednoceným s Bohem, a tak byly uprostřed světa svědky Kristovy lásky. Služba je pro ně vyjádřením úplného darování se Bohu.

 

 

 

Zajímavosti

  • Společnosti byla svěřena Zázračná medaile, Zelený a Červený škapulíř.

 

Ostatní řeholní společenství