Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul služebnic chudých

Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul vznikla v 17. století ve Francii s cílem sloužit Kristovi v osobě chudých.
Kontaktujte nás

Sr. Josefa Trávníčková

CHDŘ Mendryka 1, 570 01 Litomyšl

+420 461 639 282

mendrika.sestra@centrum.cz

www.vincentky.sk

Zakladateli jsou sv. Vincenc de Paul a sv. Luisa de Marillac. Heslem Společnosti je: „Láska Ježíše Krista Ukřižovaného nás nutí.“ Sestry žijí komunitním životem, jež má být obrazem Nejsvětější Trojice. Zakladatelům záleželo, aby sestry žily životem neustále sjednoceným s Bohem, a tak byly uprostřed světa svědky Kristovy lásky. Služba je pro ně vyjádřením úplného darování se Bohu.

  

 

Zajímavosti

  • Společnosti byla svěřena Zázračná medaile, Zelený a Červený škapulíř.

 

Činnost našich komunit:

Komunita Mendryka Svitavy

Charitní domov pro řeholnice, aktuálně ve službě našim sestrám je zapojených 10 sester. Dále se sestry z komunity na Mendryce věnují chudým rodinám v okolí Mendryky, dětem a mládeži. Jedna ze sester má pravidelně 1 x týdně biblický kroužek v místní základní škole v Janově; dvě sestry mívají setkání s dětmi ve farnosti Sloupnice – kde na žádost faráře pomáhají v přípravě dětí ke sv. přijímání. Každoročně se zapojujeme do Tříkrálové sbírky (Janov, Gajer, Mendryka, Mikuleč). V roce 2018 jsme začaly organizovat jednou do měsíce setkávaní dětí na Mendryce.

 

Komunita Brno – Tyršova 39

Sestry působí jako dobrovolnice v pastoraci nemocných v brněnských nemocnicích, jedna sestra působí jako nemocniční kaplanka v brněnských nemocnicích, zaměstnankyně Biskupství brněnského a jedna také zaměstnankyně Biskupství brněnského jako pastorační asistentka pro oblast pastorace vysokoškolské mládeže.

Brno – Lesná, Fillova 13

Sestry působí jaké pastorační asistentka ve farnosti Brno – Lesná, jako zaměstnankyně Biskupství brněnského, jedna sestra působí v pečovatelské službě jako zaměstnankyně Charity Brno.

Hradec Králové, Nám. J.P.II. 50

Sestry ve službě působí jako zaměstnankyně Charity Hradec Králové.

Stará Boleslav, Lázeňská 61

Sestry slouží v charitním domově, jedna ze sester slouží ve Fakultní nemocnici  Na Bulovce na interním oddělení. Komunita sester pomáhá lidem bez domova a sociálně slabším rodinám.

 

Ostatní řeholní společenství