Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Zavazujeme se ke společnému životu a ke spolupráci na obnovení církevní jednoty, jejímiž představiteli jsou sv. Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy.
Kontaktujte nás

S. Markéta (Marie) Husaříková

Hradišťská 142, 687 06 Velehrad

+420 572 430 753

kongregace@seznam.cz

www.cyrilky.cz

Jsme ženská apoštolská kongregace, která vznikla na našem území.

K našemu cíli, „aby všichni jedno byli“ (J 17,21), je zaměřená i výchovná, pastorační a sociální činnost kongregace.

 

Z naší historie...

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SCM) má své kořeny na Velehradě na Moravě, v místě, které bylo v 9. století centrem působení slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy.

 

Vznik Kongregace je jedním z plodů oživeného unionistického hnutí koncem 19. a začátkem 20. století, jehož mezinárodním i celocírkevním střediskem se stal Velehrad a duší olomoucký arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan, neúnavný propagátor cyrilometodějské ideje jednoty křesťanů.

 

Medailonek brněnské komunity - na webu České televize můžete zhlédnout reportáž Jak se žije jeptiškám.

Soubory ke stažení

Ostatní řeholní společenství