Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Duch, který promlouval v Písmu, podobně hovořil v životě Cyrila a Metoděje. Tentýž Duch tímto cyrilometodějským způsobem oslovuje také nás, abychom žili osvědčené bohatství církve.
Kontaktujte nás

S. Kristina Marie Jeřábková

Hradišťská 142, 687 06 Velehrad

+420 572 430 753

kongregace@cyrilky.com

www.cyrilky.com

Jsme ženská apoštolská kongregace, která vznikla na našem území.

Zavazujeme se ke společnému životu a ke spolupráci na obnovení církevní jednoty, jejímiž představiteli jsou sv. Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy.

K našemu cíli, „aby všichni jedno byli“ (J 17,21), je zaměřená i výchovná, pastorační a sociální činnost kongregace.

  

 

Média:

 

Soubory ke stažení

Ostatní řeholní společenství