Kongregace sester sv. Hedviky

Posláním sester sv. Hedviky je křesťanská výchova a vzdělávání a služba jakkoli potřebným.
Kontaktujte nás

S.M. Anežka Kozubíková

671 65 Břežany 1

+420 604 486 891

sestryhedvicky@seznam.cz

www.hedvicky.cz

Zakladatel Kongregace služebník Boží Robert Spiske předal sestrám jako vzor k naplňování charizmatu svatou Hedviku Slezskou, jejíž příklad milosrdné a obětavé lásky sám s horlivostí následoval. Podle příkladu sv. Hedviky Slezské a otce Roberta se sestry věnují službě lidem se zdravotním postižením, výuce náboženství, službě ve farnosti a pořádají duchovní obnovy.

 

Zajímavosti - kulturní dědictví

  • Břežanský zámek, současné sídlo české provincie, představuje hodnotnou barokní architekturu obklopenou krajinářským parkem. Je cenným dokladem sídelní šlechtické architektury 18. a 19. století. Zámek obývaly např. knížecí rody Lichtenštejnů a Lobkoviců. V zámeckém parku, který je přes den přístupný veřejnosti, se nachází sloup Nejsvětější Trojice z r. 1714, dále sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého z 1. pol. 18. století.

 

 

Ostatní řeholní společenství