Klášter sester karmelitek sv. Terezie

Žijeme kontemplativně-apoštolským způsobem, který je otevřen těm, kteří chtějí sdílet některé jeho dimenze, podle možností a vlastního životního zaměření.
Kontaktujte nás

Sestra Denisa Červenková

Jinonická 22, Praha 5 - Košíře

+420 723 588 512

karmelitky@gmail.com

http://www.cestanahoru.org/

Sestry karmelitky sv. Terezie žijí kontemplativní charisma Karmelu a podle něj rozvíjí službu člověku v současné společnosti.

Naše pojetí činnosti vychází z křesťanského pohledu na svět na místo člověka v něm: Boží zájem o člověka nás motivuje k zájmu a péči o život ostatních lidí. Usilujeme o rovnováhu mezi individuálním rozvojem a mezi zdravě žitou dimenzí lidských vztahů. Vztah k Bohu je podle nás zdrojem a základem všech ostatních vztahů.

Ostatní řeholní společenství