Milosrdní bratři (Hospitálský řád sv. Jana z Boha)

Řád milosrdných bratří je společenství řeholních bratří zasvěcených službě nemocným. Po vzoru zakladatele sv. Jana z Boha žijí ve službě nemocným a jakkoli potřebným. Společně se svými spolupracovníky tvoří tzv. Rodinu sv. Jana z Boha a provozují nemocnice a jiná zdravotní a sociální zařízení tam, kde je to potřeba.
Kontaktujte nás

Br. Martin Macek, OH

Vídeňská 228/7, 639 00 Brno

608745700

prevor@milosrdni.cz

www.milosrdni.cz

V České republice 3 bratři a přes sto jejich spolupracovníků provozují nemocnici ve Vizovicích, lékárny v Brně a Letovicích, mateřskou školu a společenský sál v Brně a zřizují mnoho dalších projektů. Participují na provozu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. V minulosti působili i v Praze, v Novém Městě nad Metují, v Prostějově či na Kuksu.

Česká delegatura je součástí Rakouské provincie sdružující bratry v Rakousku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice. Bratři a jejich spolupracovníci v tomto regionu slouží potřebným v duchu hospitality na více než 30 místech. Působí zde bez mála 40 milosrdných bratří a 8000 jejich spolupracovníků. Celosvětově náš řád působí v 53 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 450 zařízení. Ročně ošetříme nebo se jinak postaráme o okolo 20 milionů lidí po celém světě. 

Věděli jste, že...

Naše pomoc se neomezuje pouze na nemocné - máme též mnoho center pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Zaklá­dáme střediska s paliativní medicínou, věnujeme se péči o nemocné s AIDS, s Alzheimerovou chorobou, v našich nemocnicích neprovádíme potraty, věnujeme se propagaci etických a morálních hodnot. To vše bez ohledu na původ, národnost, náboženství, pohlaví či sociální postavení. Našim charakteristickým znakem je snaha o hledání inovativních řešení naléha­vých problémů.

 

 Naše přítomnost v mnoha různých sociálních a kulturních prostředích slouží nejenom jako jenom sociální, materiální pomoc, ale i jako nástroj šíření dobra a naděje, jak nás to učí naše křesťanská tradice. Především ale chceme být příkladem a svědectvím druhým lidem skrze práci běžného dne, modlitby a života jako takového.

Ostatní řeholní společenství