Naše společenství - ženské řehole

„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich…“

Podle druhu se řeholní řády člení na mnišské, řeholní kanovníky, řády žebravé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní a apoštolátní.

Většinou se členové jednoho společenství navenek vyznačují charakteristickým oděvem. 

  • Řády kontemplativní nebo-li rozjímavé se věnují  modlitbě a rozjímání, žijí v uzavřených klášterech
  • Řády apoštolátní se věnují apoštolátu ve světě. Sestry pracují v civilním prostředí. Jedná se především o činnost na školách a univerzitách, práci ve zdravotnictví, v sociálních službách či charitě.  

Přehled řeholních společenství

V České republice k 1.1.2019 působí 59 řeholních institutů tvořících 135 komunit. V nich žije 1008 řeholnic. 10 společenství, ve který žije 97 řeholnic je ryze kontemplativních.