Naše činnosti

Těžištěm činnosti řeholních řádů je milosrdná služba trpícímu člověku, která byla historicky realizována především v péči o nemocné a potřebné.

Čemu se řeholníci věnují

Každé řeholní společenství má vlastní zaměření (charisma), obvykle charakterizované principy života svého zakladatele. Je to zvláštní dar Boží daný pro službu druhým.

Některé řehole jsou zcela kontemplativní, hlavní činností je modlitba a způsobem obživy klášterní produkce.

 

Všechna společenství mají jedno společné, s úctou a láskou vykonávají službu pro druhé.

 Napříč celou republikou zřizují nemocnice, domovy pro seniory, pečovatelské a azylové domy.  Zakládají školky, školy a vzdělávací instituce, věnují se mládeži a provozují domovy mládeže. Pomáhají s resocializací vyloučených skupin, pracují v hospicích, ve věznicích, zkrátka tam, kde cítí Boží volání. Modlitbou, prací a službou nemocným, trpícím a potřebným se zapojují do charitativního díla církve.

 

  

“Udělejme něco krásného pro Boha…“ M. Tereza