Dcery sv. Pavla - Paulínky

Název naší řeholní rodiny – Dcery sv. Pavla – vyjadřuje hluboký vztah s apoštolem Pavlem, a to nejen pro jeho misijní horlivost, ale zejména pro jeho vztah ke Kristu.
Kontaktujte nás

S. Judith Hidalgo

Petrská 1178/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město

+420 607 993 0818

judith@paulinky.cz

www.paulinky.cz

Cílem paulínské spirituality je totiž jednota s Kristem (a to i uprostřed povinností ve světě), kdy člověk může stejně jako Pavel říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).

 V současné době působíme v 52 státech celého světa. Žijeme v malých i větších komunitách a podle možností té které země vedeme knihkupectví, věnujeme se nakladatelské činnosti nebo se různými způsoby podílíme na apoštolátu prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Na pozvání Center pro mládež, Center pro katechezi nebo různých farností pořádáme přednášky a workshopy na téma Písmo svaté, modlitba a média.

 
“Modlíme se zvláště za média a za lidi, kteří v nich působí, i za uživatele těchto médií.  ”

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství