Klášterní produkty

V klášterech, kde poslání sester je kontemplativní, spočívá hlavní činnost v modlitbě. Sestry si na své potřeby vydělávají manuální prací a prodejem svých výrobků.

Naše práce

Jako většina lidí i my pracujeme proto, abychom se živily prací vlastních rukou. Práce má v našem životě své pevné a důležité místo, ale není to místo první, je způsobem spolupráce s Bohem, který nás zve k pokračování na svém stvořitelském a vykupitelském díle.

Své pracovní povinnosti plníme převážně v mlčení, abychom se tak stávaly otevřenější k Boží přítomnosti v našem životě. (Premonstrátky Doksany)