Konvent sester alžbětinek v Brně

Našim zvláštním posláním je pečovat o nemocné, trpící, strádající a umírající lidi dnešní doby.
Kontaktujte nás

Kateřina Bunová (s.Bohumila)

Kamenná 36, 639 00 Brno

+420 543 214 940, +420 737 458 186

alzbetinky.brno@seznam.cz

alzbetinky.webnode.cz

Následujeme naší patronku sv. Alžbětu Durynskou. Jejím hlavním mottem je „ Čiňte druhé radostnými“. Nejen, že sloužila druhým s radostí v duchu evangelia, ale svým životem ukazovala na Ježíše Krista. Tento její odkaz se nás hluboce dotýká a chceme ho po celý svůj život naplňovat.    

Náš relax je práce na naší zahradě, kde se těšíme nejen z květin, ale i z plodů, které si pěstujeme.

Každý rok pořádáme pod vedením brněnského biskupství konferenci Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici.

 

Hospic

  • Specifikem klášterů sester alžbětinek je, že provozovaly a nadále provozují ve svém klášteře nemocnice, domovy důchodců nebo hospice.
  • I v současnosti je hospic součástí našeho kláštera i  když ho neprovozují sestry alžbětinky. Sestry alžbětinky patří mezi Zakladatele a členy SR.

 

Soubory ke stažení

Ostatní řeholní společenství