Sestry voršilky Římské unie

Poslání, které církev voršilkám svěřuje, je výchova v nejrůznějších formách se zřetelem na evangelizaci. Po dobu pěti staletí měly sestry účast na tomto výchovném poslání tím, že zřizovaly různé typy a stupně škol.
Kontaktujte nás

Sr. Marie-Anna Linhartová

Ostrovní 139/11, 110 00 Praha 1

+420 224 516 041

lauruscm@email.cz

https://www.vorsilky.cz/

Především ve výchově dívčí mládeže vykonaly sestry v minulosti skutečně průkopnické dílo. Sestry voršilky v této tradici pokračují. S vědomím důležitosti a významu katolického školství se hned po pádu totality vrátily k práci ve školách, katechezím a vedením internátu pro dívky.

V současnosti naše provincie zřizuje MŠ sv. Voršily v Praze, ZŠ sv. Voršily v Praze a ZŠ sv. Voršily v Olomouci.

 

 
“Mottem všech voršilských škol po celém světě je slovo serviam (lat. budu sloužit). Děti jsou vedeny tak, aby se učily svým životem sloužit Bohu i lidem, učí se, jak dobročinnou láskou zapomínat na sebe a myslet více na druhé. Znak Serviam je symbolem sounáležitosti všech voršilských žáků na celém světě, jejich poznávacím znamením a vyjádřením jednoty jejich ducha a srdce.”

 

Římská unie řádu sv. Voršily je jednou z mnoha větví duchovní rodiny založené sv. Andělou Merici. Jsme mezinárodním řeholním Institutem zaměřeným na život kontemplativně apoštolský. Římskou unii tvoří 26 provincií nacházejících se ve 37 zemích světa na všech kontinentech. Generální představená sídlí v Římě.

 

 

 

Zajímavosti

  • Sestry nemají dnes společný oděv – v některých provinciích nosí hábit se závojem, v některých nosí halenku a sukni se závojem, někde nosí civilní šaty. Všechny sestry Římské unie však nosí kříž Římské unie, který je vzájemně sjednocuje a umožňuje jim žít jednotu v různosti. Kříž zhotovil v roce 1940 v koncentračním táboře neznámý umělec a ztvárnil na něm oslaveného Krista, z jehož tváře vyzařuje zvláštní pokoj vyjadřující štěstí ze splnění Otcovy vůle.

 

Ostatní řeholní společenství