Zdravotnictví

Posláním celé řady společenství zasvěceného života je pečovat o nemocné, trpící a potřebné.

Poslání

Poslání sester je velmi prosté – v síle víry jít a účinným způsobem sloužit všem potřebným. Je to jedno, jde-li o člověka nemocného nebo umírajícího, o dítě či dospělého duševně nebo tělesně postiženého, zbaveného svobody.

Může jít o člověka chudého fyzicky či duševně, jenž má třeba hmotných věcí nadbytek a přitom mu schází to podstatné – smysl života, láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí. 

Věděli jste, že...

Obětavou službou nemocným se řeholnice zapojují do charitativního díla církve?