Konvent sester alžbětinek v Praze

Za své jsme si vzaly slova svatého otce Františka – jděte na okraj společnosti. Svou činnost zaměřujeme na pomoc nemocným a opuštěným lidem, dále pak se věnujeme handicapovaným dětem s různými druhy a stupni postižení.
Kontaktujte nás

S.M. Consoláta Pětová

Na Slupi 448/6

+420 728 594 439

alzbetinky.praha@seznam.cz

www.alzbetinkypraha.websnadno.cz

Konvent sester alžbětinek v Praze je co do počtu sester malý, ale to neplatí o jeho činnostech – byť pro mnoho lidí skrytých.

Působíme:

  • Nemocnice sv. Alžběty - duchovní a pastorační péče o nemocné klienty
  • Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a střední škola Klíčov - učitel a speciální pedagog

 

Vyrábíme:

  • med
  • svíčky
  • přání k různým příležitostem

Výrobky nejsou prodejné, ale slouží k obdarování.

 

Ostatní řeholní společenství