Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Sestry žijí podle hesla „Připraveny ke každému dobrému dílu“ a působí v různých odvětvích sociálních a charitativních služeb, ve školství, v administrativě i jako pomocnice v pastoraci.
Kontaktujte nás

S.M. Dominika Nováková

Nám. Sadové 152/39, 779 00 Olomouc - sv. Kopeček

+420 585 155 098

cesmor.pro@volny.cz

www.premonstratky.cz

Kongregace se řídí řeholí sv. Augustina a premonstrátskou spiritualitou –tzv. premonstrátské Patero: život liturgický, život kající,život apoštolský, život eucharistický a život mariánský.

Jako činná větev sesterského společenství premonstrátského řádu vyjadřujeme svou identitu, spiritualitu a charisma v dnešní době: SPOLEČENSTVÍ, OSLAVA BOHA, SVĚDECTVÍ.

 

Ostatní řeholní společenství