Misie

Snažíme se svědčit o radosti života pro Boží království.

Cíl misií

Misie mají za cíl zajištění a podporu infrastruktury pro pomoc potřebným. Projekty zahrnují stavbu a provoz škol a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.

Dalšími aktivitami je stavba a opravy kostelů, far a klášterů, provoz formačních center.

Misie zajišťují hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících.