Komunitní centrum Dolní Bělá

Ve farním areálu v obci Dolní Bělá vzniká postupně od začátku roku 2021 nové komunitní centrum. Toto místo se má stát místem setkání a blízkosti mezi lidmi a k lidem.

Blízkost je naše charisma a na prvním místě se žije v komunitě. Proto se v naší oblátské rodině rozhodujeme jít radikální cestou sdílení života nejen v našich řeholních komunitách, ale také ve smíšených komunitách s laiky.

Tuto pro nás novou cestu začínáme právě na tomto místě v západních Čechách severně od Plzně. Pilířem této cesty je malá komunita mladých lidí, kteří jsou v oblátském charismatu dlouhodobě zakotvení a chtějí část svého života věnovat budování společného domova a společné misie řeholníků a laiků.

Od samého počátku počítáme také s aktivním zapojením místního farního společenství. V našich představách by zde mohl najít své místo nejen domov smíšené komunity, ale také větší prostor k setkávání, liturgickému slavení, pořádání obnov a dalších společných aktivit. Věříme, že se vzniklá komunita rozroste o další členy a vzniknou i nové struktury, které budou propojovat a sbližovat.

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Petr Dombek, OMI
Adresa: Dolní Bělá 41, 331 52 Dolní Bělá
Telefon: 605 395 695
E-mail: dombek@oblati.cz
Web: oblati.cz