Konvent sester alžbětinek v Jablunkově

Modlitbou, prací a službou nemocným a trpícím se zapojují do charitativního díla církve a ve františkánském duchu se snaží zpřítomňovat Krista uzdravujícího nemocné a prokazujícího dobro druhým.
Kontaktujte nás

S.M.Imelda Bojková

Bezručova 395, 739 91 Jablunkov

+420 558 357 402

alzbetinky@seznam.cz

www.alzbetinky.jablunkov.cz

Patronkou Řádu sv. Alžběty je sv. Alžběta Uherská (1207–1231), která po smrti svého manžela vstoupila do III. řádu sv. Františka z Assisi, v  chudobě a pokání sloužila Bohu a prokazovala milosrdnou lásku chudým, nemocným a potřebujícím.

Věděli jste, že...

Apolonie Radermecher inspirovaná příkladem sv. Alžběty založila náš řád v roce 1626 v německém městě Cáchy (Aachen)? Odtud se rozšířil po Evropě i do vzdálené Kanady.

 V Jablunkově založila Konvent sester alžbětinek s. Bonaventura Sobotková v roce 1851. Každý klášter je samostatným řeholním domem a sestry v něm zůstávají až do konce svého života.

 Povoláním sester alžbětinek je následovat Krista věrným naplňováním slibů chudoby, čistoty a poslušnosti podle řehole III. regulovaného řádu sv. Františka, vlastních konstitucí a stanov.

Provozujeme domov pro seniory, vyučujeme náboženství v základních školách, pomáháme jako varhanice ve farnosti Jablunkov.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství