Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně

Naše služba zahrnuje různé oblasti apoštolátu ve zdravotnictví, ve školství a sociální práci. Milosrdnou a obětavou láskou ve službě potřebným následujeme spolu se svatým Františkem chudého a ukřižovaného Krista.
Kontaktujte nás

S. M. Františka Kadlecová

Grohova 516/1,8 602 00 Brno

+420 541 211 649

sestry@frantiskanky.cz

www.frantiskanky.cz

Jako milosrdné sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny se zasvěcujeme Bohu ve službě Církvi a všem lidem.

Své modlitby, práce a utrpení obětujeme za posvěcení kněží a za kněžský a řeholní dorost. Tak se skrze kněze podílíme na záchraně duší. 

 

Ostatní řeholní společenství