Františkánky misionářky Nejsvětějšího Srdce

Žijeme v komunitách, obvykle na periferii města, mezi obyčejnými lidmi. Snažíme se s nimi navázat dialog, aniž bychom upřednostňovali jakoukoli rasu, kulturu či náboženství, a odpovídat především na potřeby chudých lidí a těch, kdo jsou na okraji společnosti.
Kontaktujte nás

Sr. Emanuela Antonello

U Sanatoria 1 15 300 Praha 16- Radotín

776 279 990

emanuela.antonello@seznam.cz

www.francescane.org

O nás

Kongregace je už ze své podstaty misionářská. Sestry odpovídají na Pánovo povolání, aby šly do světa a hlásaly radostnou zvěst. Mají účast na poslání církve prostřednictvím: 

  • modlitby za šíření Božího království na zemi;
  • přímé účasti na misijní činnosti církve,výchovného poslání na školách všech stupňů, v dětských domovech, na internátech;
  • charitativní služby v zdravotnických ústavech;
  • péče o staré lidi a přítomnosti poblíž toho, kdo trpí.

 

 

Kde nás potkáte?

  • Pomáháme rodinám v hmotné nouzi, poskytujeme jim oblečení a jídlo a především jsme jim nablízku a nasloucháme jim
  • Připravujeme ke svátostem děti různých národností, které momentálně bydlí v Praze

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství