Františkánky misionářky Nejsvětějšího Srdce

Žijeme v komunitách, obvykle na periferii města, mezi obyčejnými lidmi. Snažíme se s nimi navázat dialog, aniž bychom upřednostňovali jakoukoli rasu, kulturu či náboženství, a odpovídat především na potřeby chudých lidí a těch, kdo jsou na okraji společnosti.
Kontaktujte nás

Sr. Emanuela Antonello

U Sanatoria 1 15 300 Praha 16- Radotín

776 279 990

emanuela.antonello@seznam.cz

www.francescane.org

O nás

Kongregace je už ze své podstaty misionářská. Sestry odpovídají na Pánovo povolání, aby šly do světa a hlásaly radostnou zvěst. Mají účast na poslání církve prostřednictvím: 

 • modlitby za šíření Božího království na zemi;
 • přímé účasti na misijní činnosti církve,výchovného poslání na školách všech stupňů, v dětských domovech, na internátech;
 • charitativní služby v zdravotnických ústavech;
 • péče o staré lidi a přítomnosti poblíž toho, kdo trpí.

 

 

Kde nás potkáte?

 • Pomáháme rodinám v hmotné nouzi, poskytujeme jim oblečení a jídlo a především jsme jim nablízku a nasloucháme jim
 • každý den připravujeme a donášíme jídlo a pití bezdomovcům (pro skupinu 30 až 40 lidí na Hlavním nádraží v Praze) a modlíme se s nimi krátkou modlitbu
 • spolupracujeme s kaplanem v pankrácké věznici a vězňům poskytujeme pastorální servis
 • navštěvujeme zdravotně postižené ve třech institucích v Praze a v Českém Brodě, abychom je povzbudili
 • Připravujeme ke svátostem děti různých národností, které momentálně bydlí v Praze
 • přinášíme eucharistii starým a nemocným
 • navštěvujeme nemocné a staré lidi v domovech důchodců

 

Kongregace vznikla v severoitalské Gemoně roku 1861 na základě touhy rozvinout misijní charisma. Už od počátku je charakterizována snahou o dialog kultur. Na jejím vzniku měli hlavní podíl dvě osobnosti: inspirací francouzská šlechtišna Laura Leroux de Bauffremont a podporou zakladatel Boží služebník P. Gregorio Fioravanti, františkán. 

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství