Sestry Trapistky

Naším úkolem je především modlitba: chválit Boha, prosit ho za všechny potřebné a za všechny, kdo se svěřují do naší modlitby, děkovat Bohu za jeho dary a klanět se mu. Abychom toto mohly dělat, žijeme v tichu, daleko od měst a ruchu světa, ale ne od jeho potřeb.
Kontaktujte nás

Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany 10, 257 56 Neveklov

+420 312 312 004

trapistkysekretariat@gmail.com

www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp

Žijeme podle Řehole sv. Benedikta a podle “Ora et labora” „Modli se a pracuj“, tzn. ve střídání se liturgické chórové modlitby a jednoduché manuální práce. Náš život je zcela kontemplativní a svědčí světu o Božím prvenství: „Ničemu nedávat přednost před láskou ke Kristu“ (Řehole sv. Benedikta 4,21).

Naším povoláním je „pracovat svýma rukama jako naši otcové a apoštolové“. Práce slouží k naší obživě, ale zároveň ji prožíváme jako modlitbu ve spojení s Kristem a ve spolupráci s ostatními sestrami.

 

Věděli jste, že...

V Řeholi sv. Benedikta zaujímá důležité místo přijímání hostů? Vedle každého trapistického kláštera jsou prostory rezervované hostům. Náš dům pro hosty je dost velký a je otevřený jak pro ty, kdo zde chtějí strávit nějakou dobu odpočinku a ticha, tak pro setkání nebo duchovní cvičení skupin, pro rodiny atd. Všichni jsou vítáni a všichni se mohou, jestliže chtějí (není to samozřejmě povinnost), zúčastnit modliteb komunity.

Lidé nám mohou napsat nebo zatelefonovat své modlitební úmysly, které pak vkládáme do svých modliteb.

 

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství