Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže

Chceme být těmi, kdo v duchu oběti a lásky a podle svých možností a sil pomáhají modlitbou a obětí s těžkým břemenem svým bližním.
Kontaktujte nás

Sr. Daniela Švecová

Koperníkova 1446/3

+420 573 342 893

sestry-scsc@klaster-km.cz

www.klaster-km.cz

Náš zakladatel P. Theodosius OFMCap. nám zanechal odkaz: „Co je potřeba doby, je vůle Boží.“ Naší službou se snažíme reagovat na různé potřeby společnosti.

Své síly nasazujeme:

  • ve školství a při výchově mládeže,
  • ve zdravotnictví a v sociálních oblastech, působíme v řadě nemocnic a zdravotnických zařízení, kde poskytujeme duchovní podporu nemocným,
  • zapojujeme se i v pastoraci a jiných službách v církvi,
  • pořádáme duchovní obnovy. 

Rozmanité schopnosti a úkoly jsou bohatstvím, které má prospívat druhým.

Svou modlitbou a obětí vyprošujeme Boží požehnání světu, církvi i všem, kdo se na nás obrátili se svými starostmi.

 

Věčné klanění

  • Naši zakladatelé P. Theodosius a Matka Marie Terezie zavedli v naší kongregaci věčné klanění z vděčnosti k dobrodincům našeho institutu a s prosbou o požehnání pro působení sester. V každou denní dobu některá sestra sv. Kříže v rámci naší světové kongregace předkládá tyto úmysly Pánu v modlitbě.

    Do těchto modliteb vkládáme i prosby těch, kteří se na nás obracejí s prosbou o modlitbu v jejich záležitostech.

 

Ostatní řeholní společenství