Klášter mnišek Kazatelského řádu

Sv. Dominik nás mnišky přidružil k řádu modlitbou a pokáním. Jsme delegovány ke chvále Boží. Všichni bratři a sestry našeho řádu mají jeden cíl spásu všech duší. Hlavní pilíře našeho života jsou společný život, slavení liturgie a vnitřní modlitba, zachovávání slibů, studium posvátných pravd.
Kontaktujte nás

s. M. Kateřina Foltová OP

Lysolajské údolí 106/21, Praha

+420 222 362 821, +420 220 923 159

monialesop@volny.cz

monialesop@volny.cz

Další součástí našeho života je práce. Má pro nás důležitou úlohu. Jednak tím, že pracujeme, máme účast na Božím plánu stvoření a vykoupení. Zároveň ale máme účast i na údělu většiny lidí, zvláště chudých, protože tak jako oni i my si samy vyděláváme na živobytí. Práce je také výrazem naší lásky k sobě navzájem i k ostatním lidem, protože se snažíme všechny své síly vkládat do služby bližním. A konečně, prací také rozvíjíme své schopnosti a dary, které jsme dostaly od Boha, cvičíme se ve vytrvalosti, odpovědnosti, trpělivosti a tvořivosti, což přispívá k naší celkové zralosti a vyrovnanosti.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství