Kongregace Školských sester de Notre Dame

Školské sestry, někdy též zvané „notredamky“, mají v českých zemích dlouholetou tradici jako učitelky a vychovatelky. Tomuto charizmatu zůstává věrná i současná generace sester. Naše místo je především mezi dětmi a mladými lidmi, naše služba vychází z pevného zakotvení ve víře, z radostné odvahy žít a uprostřed všech hledání stále držet směr.
Kontaktujte nás

sr. Václava Kubovcová

Hornokrčská 5, 140 00 Praha 4 - Krč

605 414 846

sk.sestry@volny.cz

http://notredame.cz/

Školské sestry de Notre Dame, česká větev širšího společenství sester de Notre Dame založeného ve Francii počátkem 17. století sv. Petrem Fourierem a bl. Alexií Le Clerc, působí v Čechách od roku 1853 a před rokem 1950 byly nejrozšířenější českou učitelskou kongregací.

V současné době má tato kongregace provincie ve čtyřech zemích – České republice, Slovensku, Německu a USA. Společenství vychází z řehole sv. Augustina, která klade důraz na bratrství/sesterství a kvalitu komunitního života. Navzdory vzájemným odlišnostem si velmi vážíme daru společenství a máme se rády, snažíme se žít jednotu v různosti a respektovat se.

V České republice máme nyní čtyři komunity - v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Horažďovicích. Podle možností se v každé z nich snažíme věnovat výchovně-vzdělávací činnosti ve školách, školkách i při volnočasových aktivitách.

 

 

Co vnímáme jako důležité

  • Vnímáme důležitost školní výuky, ale i potenciál, jaký mohou mít pro rozvoj dětí kvalitní mimoškolní akce a zde navázaná přátelství, ať už se jedná o skautský oddíl, duchovně-tvořivě-hravé víkendovky pro děvčata či kroužek Ferda, v němž nacházejí zázemí děti ze sociálně slabších rodin. K letním prázdninám neodmyslitelně patří různé tábory, k víkendům akce nejen s dětmi. Děcka nám pomáhají stát oběma nohama na zemi a klást si otázky, mimo jiné i ty po úloze zasvěceného života v dnešní době. Náš život je velké dobrodružství s Pánem, do něhož vstupuje plno lidí malých i velkých, a rozhodně není nudný…

 

 

Ostatní řeholní společenství