Františkáni

Jsme společenstvím bratří, kteří jsou zasvěceni slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, aby tak žili evangelium Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi. Jsme kněží, nebo laici, každý podle osobního povolání, které každému z nás Pán ukázal.
Kontaktujte nás

br. Dominik Valer OFM

Jungmannovo nám. 18, 11000 Praha 1

dominik@ofm.cz

www.ofm.cz

Našim zakladatelem je sv. František z Assisi, který opustil všechno pro jedinou lásku – Krista. Z mužů, kteří se kolem něj postupně shromáždili, vznikl řád františkánů.

Chceme žít radikální život podle evangelia: milovat Krista nade všechno, žít v duchu modlitby, ve společenství bratří, v kajícnosti i v minoritě a v lásce vůči všem lidem nést do celého světa evangelium, kázat smíření a prokazovat úctu ke stvoření.

Kláštery františkánů:

 

   
Adresa:  Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:  P. Jan Vianney  Dohnal OFM
Kontakt:  Telefon: 224 490 350, E-mail: praha@ofm.cz

Konvent u kostela Panny Marie Sněžné

  


Adresa: Vranovská 103, 614 00 Brno-Husovice
Kontaktní osoba:  br. Didak Klučka OFM
Kontakt:  Telefon: 545 576 475, E-mail: brno@ofm.cz

Klášter bratří františkánů Brno

 

Adresa: Vrchlického 328/81, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice
Kontaktní osoba: br. Jeroným František Jurka OFM
Kontakt: Telefon: 485 121 293, E-mail: liberec@ofm.cz

Dům bratří v Liberci - Ruprechticích

  

Adresa: Svitavská 6/5, 571 01 Moravská Třebová
Kontaktní osoba: br. Šebestián Smrčina OFM
Kontakt: Telefon: 461 316 350, E-mail: trebova@ofm.cz

Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové

  

Adresa: Komenského 17, 323 13 Plzeň – Lochotín
Kontaktní osoba: br. Dominik Valer OFM
Kontakt: Telefon: 377 521 123, E-mail: plzen@ofm.cz

Františkáni Plzeň

  

Adresa: Červený Újezd, 273 51 Unhošť
Kontaktní osoba: br. Jan Vianney Dohnal OFM
Kontakt: E-mail: hajek@ofm.cz

Hájek u Prahy

  

Adresa: Mariánské náměstí 200, 686 01 Uherské Hradiště
Kontaktní osoba: br. Bernardín Šmíd OFM
Kontakt: hradiste@ofm.cz, tel.: 572 540 305

Bratři františkáni v Uherském Hradišti

Ostatní řeholní společenství