Řád menších bratří kapucínů

Hlavním posláním našeho řádu, jak to chtěl sv. František z Assisi, je prostě žít evangelium našeho Pána Ježíše Krista v chudobě, čistotě a poslušnosti.
Kontaktujte nás

br. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.

Provincie kapucínů v ČR, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1

605732285

bonaventura@kapucini.cz

www.kapucini.cz

Jelikož kapucínská reforma františkánského řádu kladla velký důraz na vnitřní modlitbu, jsme řádem kontemplativně-apoštolským, tedy řádem, který se snaží uchovat si dostatek prostoru pro vnitřní život s Bohem tak, aby naše činnost nezhášela ducha modlitby, jemuž mají všechny ostatní věci sloužit.

Členy řádu jsou jak bratři laici tak i kněží.  Služba bratří laiků může být velmi pestrá – od služby místního představeného, přes vykonávání nejrůznějších profesí či řemesel až po pastorační služby v církvi, které umožňují církevní předpisy.

Bratři kněží se věnují především pastorační práci – ať už ve farnostech či mimo ně. Nejsou to ale „řeholní faráři“. Jejich služba se zaměřuje spíše na speciální pastoraci – jako je například služba nemocničních kaplanů, duchovní doprovázení, zpovídání, rekolekce, exercicie, duchovní asistence Sekulárnímu františkánskému řádu apod. Něco z toho mohou vykonávat i bratři laici, i když při tom nemohou poskytnout svátostnou službu.

Ostatní řeholní společenství