Dominikáni - Řád bratří kazatelů

Po vzoru svatého Dominika, který toužil hlásat Boží slovo každému člověku, se cele zasvěcujeme kázání a spáse duší.
Kontaktujte nás

fr. Lukáš Fošum OP, provinciál

Husova 234/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

provincial@op.cz

https://op.cz/

Jsme apoštolský řád, ve kterém se spojuje kontemplativní život s vedením duší a hlásáním Božího slova. K základním prvkům našeho života patří: zachovávání řeholních slibů, společný život, liturgie, modlitba, a studium. To vše je přípravou na kázání.

O našem zakladateli svatém Dominikovi jeho současníci říkali: „Mluvil málo, jedině s Bohem v modlitbě, nebo o Bohu, a povzbuzoval bratry, aby ho v tom následovali.“ Toto propojení osobní modlitby a kazatelského poslání vyjadřuje také naše řádové heslo „Contemplata aliis tradere“ – dělit se s ostatními o plody vlastní rozjímavé modlitby a studia.

 

Věděli jste, že...

Dominikova matka Jana z Azy měla před porodem vidění, že jí z klína vyskočil pes nesoucí v tlamě hořící pochodeň, kterou zapaloval celý svět. Následovníci svatého Dominika v tom viděli předobraz narození velkého kazatele, který svým plamenným kázáním rozšíří po celém světě oheň, jejž přinesl na zemi Kristus. Pes s pochodní v tlamě se stal Dominikovým atributem a symbolem dominikánského apoštolátu. Tato legenda se patrně také stala základem slovní hříčky Domini canes – psi Páně.

 

  Naše kláštery:

   
Adresa: Husova 234/8, 110 00 Praha 1
E-mail:  praha@op.cz

Klášter dominikánů Praha

 

 

   
Adresa: Slovenská 578/14, 779 00 Olomouc
E-mail: olomouc@op.cz

Klášter dominikánů Olomouc

 

 

   
Adresa: Jiráskovo nám. 814/30, 326 00 Plzeň
E-mail: plzen@op.cz

Klášter dominikánů Plzeň

 

 

   
Adresa: Klášterní 33, 471 25, Jablonné v Podještědí
E-mail: jablonne@op.cz

Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství