Česká kongregace sester dominikánek

Jsme české dominikánky, patříme k uskupení Dominican Sisters International. Snažíme se stále lépe poznávat Pravdu, která osvobozuje (Jan 8,32), a předávat radost z Boha všem, s nimiž se setkáme.
Kontaktujte nás

SM. Krista OP L. Chládková

Veveří 469/27, 602 00 Brno - Veveří

+420 605 786 427

kongregace@dominikanky.cz

www.dominikanky.cz

K našemu životu neodmyslitelně patří liturgie, modlitba, společný život, zachovávání slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, studium a služba. Hledáme Boha, toužíme po Pravdě. Víme, že skutečná moudrost je dar a Bůh ho může dát nezávisle na lidském úsilí. Zároveň se radujeme z toho, že Bůh člověku dává schopnost vzdělávat se, chápat, žasnout.

Co děláme?

Kážeme. Životem, slovem, nahlas i mlčky, všem. Především svým zasvěcením, životem modlitby, oběti a osobním svědectvím víry, a zároveň apoštolátem spočívajícím ve výchově a vzdělávání či v rozličných pracích v církevních i jiných institucích. Snažíme se být blízko lidem, naslouchat jim a být svědky Naděje, kterou všichni máme v Bohu.

Co zřizujeme?

 • Církevní střední odbornou školu pedagogickou a sociální v Bojkovicích 
 • Katolický domov studujících – domov mládeže a školní jídelnu v Praze

Kde působíme?

 • Centrum pro rodiny sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí
 • Cyrilometodějská teologická fakulta Olomouc
 • Cyrilometodějské gymnázium a základní škola Prostějov
 • Diecézní církevní soud Brno
 • Domov pokojného stáří Brno
 • Mateřská škola Kardinála Berana Plzeň
 • Nakladatelství Krystal OP
 • Římskokatolická farnost Plzeň – Bory
 • SeneCura SeniorCentrum Plzeň
 • Veselá škola Praha
 • VOŠ pedagogická Sv. Jan pod Skalou

Kde nabízíme ubytování studentkám vysokých škol?

 • V našem domě v Brně nabízíme ubytování studentkám vysokých škol – Domov sv. Zdislavy
 • Několik plnoletých studentek s námi bydlí i v Plzni a Olomouci.

  

 

Abram

 • cyklus 4 setkání během školního roku pro dívky od 18 do 30 let, které hledají své povolání v životě
 • možnost setkat se, povídat, přemýšlet, ptát se, naslouchat, sdílet se, modlit se SPOLEČNĚ s těmi, kdo mají stejné nebo podobné otazníky ve svém životě
 • více info na: abram@dominikanka.cz

 

Soubory ke stažení

Ostatní řeholní společenství