Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice - Salesiánky

Naše poslání je zaměřeno na mladé lidi z lidových vrstev ve všech etapách vývoje, především však na dívky a ženy.
Kontaktujte nás

Zdeňka Švédová

Přemyšlenská 679/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

+420 286001031

zdenka.svedova@fma.cz

www.fma.cz

Dílo sester salesiánek v České republice je vázané na komunity, ve kterých žijeme. Provozujeme Církevní mateřskou školku a Církevní střední školu Jana Boska; poskytujeme ubytování pro studentky SŠ, VOŠ a VŠ v Praze a v Hradci Králové. V Plzni, Brně a Praze rovněž nabízíme kvalitní využití volného času ve střediscích mládeže, vyučování náboženství, duchovní doprovázení.

Naše poslání směřuje k mladým lidem, především k těm, kteří z různých důvodů mají menší možnosti úspěchu, jsou ve společnosti snáze vystaveni nebezpečí a potřebují tedy více pozornosti.

Integrální výchovou ve stylu preventivního systému se snažíme vést je k tomu, aby přijali zodpovědnost za vlastní život, byli schopní kritického úsudku, svobodného rozhodování a služby druhým. Snažíme se z nich vychovat poctivé občany a dobré křesťany, kteří podle svých možností přispívají k rozvoji společnosti a prostředí, v němž žijí.

 

Věděli jste, že...

Sestry salesiánky ve spolupráci s bratry salesiány pořádají každoročně duchovní cvičení založená na práci s Písmem svatým. Mladým lidem je při těchto exerciciích nabídnuto osobní doprovázení.

 

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství