Oblátská misie v Zimbabwe

Jako misijní řeholní společenství jsme v současnosti přítomni ve více než 70 zemích celého světa. Obláti jsou už od poloviny 19. století kongregací, která velmi často stála u zrodu prvních místních církví v Severní Americe, Asii i Africe. Tato tradice pokračuje i dnes.

Ve stále více propojeném a globalizovaném světě je náš mezinárodní charakter a zkušenost interkulturality, kterou získáváme již během první formace, stále větší výhodou. Misionář oblát může po složení věčných slibů obdržet svou první „obedienci“ (misijní určení) buď do své domovské provincie, nebo do jiné oblátské zahraniční misie.

Obláti v Česku patří spolu se spolubratřími z Německa a Rakouska do tzv. Středoevropské provincie. Na třicet oblátů pocházejících z této provincie dnes pracuje v Namibii, Jižní Africe, Paraguayi, Kanadě a jeden mladý český spolubratr působí v oblátské misii Maraire v Zimbabwe.

Otec Karel Mec zde spolu se zimbabwským spolubratrem Charlesem dostali na starost vybudovat misii v chudé venkovské oblasti s tradičním způsobem života a tradičním zemědělstvím. Misie má prostý kostelík, který už ale svou velikostí nedostačuje. Do misie patří i devět dalších misijních center.

Samotná misie dnes zahrnuje farní kancelář, dům pro obláty, dům pro zaměstnance, hospodářské budovy, zahradu a sad. Dosud se díky mnohostranné pomoci podařilo postavit první obytné budovy, vyhloubit vrt na vodu a pomocí malé sluneční elektrárny zajistit elektřinu. Vzdálenějším projektem je pak výstavba misijní ošetřovny, většího kostela a, jak doufáme, i školy s internátem, učňovského střediska a domu pro řeholnice. To vše by mělo umožnit fungování misie v pravém slova smyslu, tedy běžný pastorační chod, oblátskou práci s mládeží i možnost stát blíž a účinněji na straně chudých a opuštěných.

 

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Karel Mec, OMI
Adresa: Maraire, Zimuto, Masvingo Province, Zimbabwe
E-mail: mec@oblati.cz