Oblátská misie Bulawayo v Zimbabwe

Jako misijní řeholní společenství jsme v současnosti přítomni ve více než 65 zemích celého světa. Obláti jsou už od poloviny 19. století kongregací, která velmi často stála u zrodu prvních místních církví v Severní Americe, Asii i Africe. Tato tradice pokračuje i dnes.

Ve stále více propojeném a globalizovaném světě je náš mezinárodní charakter a zkušenost interkulturality, kterou získáváme již během první formace, stále větší výhodou. Misionář oblát může po složení věčných slibů obdržet svou první „obedienci“ (misijní určení) buď do své domovské provincie, nebo do jiné oblátské zahraniční misie.

Obláti v Česku patří spolu se spolubratřími z Německa a Rakouska do tzv. Středoevropské provincie. Na třicet oblátů pocházejících z této provincie dnes pracuje v Namibii, Jižní Africe, Paraguayi, Kanadě a jeden český mladý spolubratr působí v oblátské misii v Zimbabwe, kde pracuje dalších 13 misionářů oblátů. V diecézi Bulawayo působí ve třech městských farnostech a v jedné misijní stanici na venkově, ke které patří i misijní ošetřovna. Ve farnostech se obláti snaží zajistit mladým lidem vzdělání a motivovat je k osobnímu rozvoji. Vyučují také na školách. Dva obláti se starají o formaci kandidátů, kteří se zajímají o kněžský a řeholní život. Misionáře podporují i asociovaní laici v hnutí MAMI.

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Karel Mec, OMI
Adresa: Missionary Oblates of Mary Immaculate, 17 Tagore Avenue, Highmount, Bulawayo, Zimbabwe
Telefon: 721 238 228
E-mail: mec@oblati.cz