Oblátská misie v Zimbabwe

Jako misijní řeholní společenství jsme v současnosti přítomni ve více než 65 zemích celého světa. Obláti jsou už od poloviny 19. století kongregací, která velmi často stála u zrodu prvních místních církví v Severní Americe, Asii i Africe. Tato tradice pokračuje i dnes.

Ve stále více propojeném a globalizovaném světě je náš mezinárodní charakter a zkušenost interkulturality, kterou získáváme již během první formace, stále větší výhodou. Misionář oblát může po složení věčných slibů obdržet svou první „obedienci“ (misijní určení) buď do své domovské provincie, nebo do jiné oblátské zahraniční misie.

Obláti v Česku patří spolu se spolubratřími z Německa a Rakouska do tzv. Středoevropské provincie. Na třicet oblátů pocházejících z této provincie dnes pracuje v Namibii, Jižní Africe, Paraguayi, Kanadě a jeden mladý český spolubratr působí v oblátské misii v Zimbabwe. V této chudé africké zemi obláti pracují ve třech městských farnostech a ve dvou misijních stanicích na venkově. Ve farnostech a misiích se obláti kromě běžné farní pastorace zaměřují na zakladání nových komunit věřících a na rozvoj zdravotní péče a škol. Různými projekty většinou zemědělského charakteru se snaží zajistit finanční samostatnost farností a misií. Také se zaměřují na práci s mládeží, která velmi často trpí nezaměstnaností, ztrátou hodnot a naděje. Obláti se mladým lidem snaží předat křesťanské i běžné lidské hodnoty a motivují je k osobnímu rozvoji. Někteří vyučují na školách. Dva obláti se starají o formaci kandidátů, kteří se zajímají o kněžský a řeholní život. Misionáře podporují i asociovaní laici v hnutí MAMI.

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Karel Mec, OMI
Adresa: Maraire, Zimuto, Masvingo Province, Zimbabwe
E-mail: mec@oblati.cz