Dcery Božské Lásky

Sestry Kongregace Dcer Božské Lásky se řídí odkazem apoštolátu, který nám svěřila zakladatelka Františka Lechnerová (1868) ve službě církve v sociálním, vychovatelském a pastoračním apoštolátu.
Kontaktujte nás

s. M. Klára Obrusníková

Rooseveltova 886/47 Opava

+420 731 115 286

www.dcerybozskelasky.webnode.cz

Historie: 

Kongregace Dcer Božské Lásky je mezinárodní kongregací založená 21. 11. 1868 ctihodnou služebnicí Františkou Lechnerovou.

Komunity:

Jsme apoštolsky činnou kongregací. Generální představená, která ji řídí, sídlí v Grottaferrata nedaleko Říma. Kongregace se skládá z jednotlivých provincií, které spravuje provinční představená. V každé provincii jsou jednotlivá společenství sester.

Spiritualita:

Spiritualita naší Kongregace se odráží v našem názvu:  DCERY BOŽSKÉ LÁSKY. Každá členka kongregace se má cítit jako skutečná Dcera Nebeského Otce. Slovo „dcera“ není abstraktní pojem - předpokládá vztah. Zdůrazňuje osobní, přímo dceřiný vztah k Bohu, našemu Otci. Abychom ho mohly takto prožívat, snažíme se mít stále hlubší účast na vnitřním životě lásky Nejsvětější Trojice - Dcera Božské Lásky žije ve vnitřním, láskou naplněném společenství s Otcem, skrze Krista v Duchu Svatém.  Ze vztahu s Trojjediným Bohem pak vyplývá, že má tuto lásku činit zjevnou v současném světě. Sestry mají být služebnicemi a nástroji nekonečné lásky Boha.

Abychom toho byly schopny, prohlubujeme náš vztah k Trojjedinému, účastí na mši svaté, denním rozjímáním, modlitbou osobní a společnou, adorací Nejsvětější svátosti, četbou Písma svatého. Zakladatelka nám dala do vínku zvláštní úctu k Božskému Srdci Páně, Ukřižovanému Kristu, k Panně Marii pod názvem „Matka třikrát obdivuhodná“ a úctu k sv. Josefu. Pro zaměření své kongregace zvolila Řeholi svatého Augustina, který se tak stal naším duchovním otcem.

Poslání:

Naplněné osobním setkáváním se s Boží láskou, se snaží každá Dcera Božské Lásky tuto lásku činit viditelnou světu a lidem, se kterými se setkává. Vykonáváme apoštolát vychovatelský, sociální a pastorační. Působíme také v misijních oblastech. Konkrétně se věnujeme dívčí mládeži, sociálně slabým a nemocným lidem.

 

 
“Konat dobro, dávat radost, činit šťastným a vést k Bohu.“, který se snažíme svým apoštolátem naplňovat.”

 

 

 

Ostatní řeholní společenství