Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Sestry uplatňují své schopnosti v apoštolských a charitativních dílech, pečují o marginalizované skupiny obyvatelstva.
Kontaktujte nás

S.M. Hyacinta (Marie) Horká

Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad

+420 777 959 603

tesitelky@gmail.com

www.sestrytesitelky.eu

Naše kongregace se snaží být věrná poslání  plynoucímu z našeho charizmatu – tj. péče o nemocné a nuzné.

Při svém působení mají na paměti, že vše naše působení má být zaměřeno na pomoc k spáse duší.

 

Ostatní řeholní společenství