Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Sestry uplatňují své schopnosti v apoštolských a charitativních dílech, pečují o marginalizované skupiny obyvatelstva.
Kontaktujte nás

S.M. Františka Sebíňová

Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad

+420 607 044 730

tesitelky@gmail.com

www.sestrytesitelky.eu

Naše kongregace je kontemplativně - činná. Hlavní důraz klademe na intenzivní duchovní život. Snažíme se svou prací, modlitbou a obětmi podávat smír a vyprošovat potřebné milosti pro svět.

Naše vnější činnost je široká, hlavním posláním kongregace ale vždy byla péče o nemocné v jejich domovech. 

 

Ostatní řeholní společenství