Kongregace sester Nejsvětější svátosti

Kongregace byla založena na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května 1887. Založila ji Kristiána Šebestová, řeholním jménem Marie Magdalena.
Kontaktujte nás

S.M. Františka Panroková

Lipenská 1979/1 370 01 České Budějovice

+420 387 427 963

klastercb@seznam.cz

www.eucharistie-paramenta.cz

Touhou Matky M. Magdaleny při zakládání kongregace byla služba církvi a záchraně duší.

Prostředkem k tomu mělo být a dodnes je:

  • posvěcení členek kongregace - věrná služba před eucharistickým Pánem, modlitba chval, díků a proseb a smírné oběti za všechny lidi, za celý svět;
  • doprovázení lidí na počátku a na konci jejich života
  • výchova a vyučování dětí a mládeže
  • všestranná péče o nemocné a staré občany
  • zhotovování bohoslužebných rouch a dalších potřeb k liturgii.

Adorace

  • K základním úkonům naší eucharistické spirituality patří adorace. Při adoraci předkládáme Pánu i potřeby lidí, se kterými se setkáváme a kteří nás prosí o modlitbu.

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství