Farnosti pod správou oblátů

Obláti v Čechách spravují tři farnosti:

 

Farnost Plasy patří do výrazně misijního území, které je nám, oblátům, na sever od Plzně svěřeno. Rozhodující úlohu zde už nehraje územní rozdělení, ale sounáležitost s konkrétní křesťanskou komunitou. V úzké spolupráci s farníky, které považujeme za partnery v misii, se zde snažíme nejen o tradiční svátostnou pastoraci, ale také o hledání nových cest, jak oslovit lidi vzdálenější, ale otevřené. Plasy se v průběhu let staly také jedním z center misie s mládeží a pastorace povolání. Naše komunitní přítomnost a společná duchovní správa umožňují nejen větší rozmanitost služby a činností, ale jsou především výhodou ve „vztahové“ pastoraci, o kterou na našem území usilujeme.  

Farnost Manětín je „misijní farností“, jejíž část zahrnuje i bývalé území Sudet, což výrazným způsobem určuje také její současný náboženský i demografický ráz. Vedle, na místní podmínky, ještě poměrně živých křesťanských společenství (Manětín, Křečov) zde máme ve společné správě i rozsáhlé oblasti, kde je vykořeněnost obyvatel a sekularizace opravdovou výzvou k hledání cest nové evangelizace. Zároveň je tu vnímatelná i velká otevřenost ke spolupráci, která umožnila zrod takových projektů, jako je například Workship nebo různé umělecké aktivity spolku Svět podle Jakuba.

 Novodobá historie klokotské farnosti i kláštera je od roku 1994 spjata s kongregací Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Dnes na Klokotech žije farní společenství, které se schází při pravidelných bohoslužbách každý všední den a v neděli. Své místo i aktivity zde mají všechny věkové kategorie. Při slavnostech je přítomný chrámový sbor. Liturgie je doprovázena kvalitní varhanní hudbou. Farní kapela doprovází mše pro rodiny s dětmi a Večery chval. Děti a mládež se zde scházejí i během týdne, dále na letních táborech, víkendových pobytech atd. Farníci sami vytvářejí zázemí pro praktické i technické fungování jak klášterního komplexu, tak i blízko stojícího poutního domu Emauzy. Do Klokot je možné přijít vyslechnout si přednášku na rodinné, misijní či jinak zaměřené téma, o víkendech se lze zúčastnit duchovního programu, požádat o duchovní rozhovor, křest či svatbu nebo si přijít jednoduše odpočinout.