Farnosti pod správou oblátů

Obláti spravují v Česku dva „farní okruhy“, jeden v plzeňské diecézi a druhý v diecézi českobudějovické.

Misijní farnosti v plzeňské diecézi

V západních Čechách je nám svěřeno rozsáhlejší misijní území na sever od Plzně. V současnosti se zde naše činnost soustřeďuje kolem tří center, kterými jsou Dolní Bělá, Manětín a Plasy. Územní rozdělení farností tu již delší dobu nehraje rozhodující roli, důležitějším kritériem je sounáležitost s konkrétní křesťanskou komunitou. V úzké spolupráci s farníky, které považujeme za partnery v misii, se zde snažíme nejen o tradiční svátostnou pastoraci, ale především o hledání nových cest, jak oslovit lidi vzdálenější a jak společně svědčit. Naše komunitní přítomnost a společná duchovní správa umožňují nejen větší rozmanitost služby a činností, ale jsou především výhodou ve „vztahové“ pastoraci, o kterou na našem území usilujeme.

Plasy, které jsou sídlem oblátské komunity, se v průběhu let staly také jedním z center misie s mládeží a pastorace povolání. Odtud také jeden ze spolubratří pravidelně jezdí do plzeňské věznice Bory, kde působí jako kaplan. 

Manětín je farností, jejíž část zahrnuje i bývalé území Sudet, což výrazným způsobem určuje také její současný náboženský i demografický ráz. Je tu vnímatelná i velká otevřenost ke spolupráci s obcemi, která umožnila zrod takových projektů, jako je například dobrovolnická brigáda pro mládež Workship. 

 Farnost Dolní Bělá je rozmanitým územím, kde vedle ještě poměrně živých venkovských křesťanských společenství vyrůstají společenství tvořená převážně mladými rodinami a také malou komunitou rumunských Čechů.

 

Farnosti kolem poutního místa Tábor - Klokoty

V českobudějovické diecézi spravuje oblátská komunita několik farností kolem známého poutního místa na Klokotech. Poutní místa jsou součástí naší misijní činnosti od samého počátku existence naší řeholní rodiny. Zakladatel misionářů oblátů sv. Evžen de Mazenod je vnímal jako místa tzv. permanentní misie, tedy místa, kam – na rozdíl od lidových misií – přicházejí sami lidé za misionáři a kde se především skrze pastoraci zaměřenou na vztahy setkávají s živým Bohem a obnovují svou víru.

Kromě farní činnosti je tedy ráz naší misie na Klokotech a v okolí určován právě poutním charakterem místa. I zde se snažíme o co největší spolupráci s laiky: farníci sami vytvářejí zázemí pro praktické i technické fungování jak klášterního komplexu, tak i blízko stojícího poutního domu Emauzy. Farnost je také místem, kde se pořádají duchovní obnovy, přednášky a akce pro děti a mládež.

 Novodobá historie klokotské farnosti i kláštera je od roku 1994 spjata s kongregací Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Dnes na Klokotech žije farní společenství, které se schází při pravidelných bohoslužbách každý všední den a v neděli. Své místo i aktivity zde mají všechny věkové kategorie. Při slavnostech je přítomný chrámový sbor. Liturgie je doprovázena kvalitní varhanní hudbou. Farní kapela doprovází mše pro rodiny s dětmi a Večery chval. Děti a mládež se zde scházejí i během týdne, dále na letních táborech, víkendových pobytech atd. Farníci sami vytvářejí zázemí pro praktické i technické fungování jak klášterního komplexu, tak i blízko stojícího poutního domu Emauzy. Do Klokot je možné přijít vyslechnout si přednášku na rodinné, misijní či jinak zaměřené téma, o víkendech se lze zúčastnit duchovního programu, požádat o duchovní rozhovor, křest či svatbu nebo si přijít jednoduše odpočinout.