Řeholní kanovnice Premonstrátského řádu - Sestry premonstrátky

Žijeme kontemplativním životem. Svou službu církvi a bližním uskutečňujeme slavením liturgie, přímluvnou modlitbou za všechny potřebné a pohostinností vůči věřícím a lidem hledajícím Boha.

Všem lidem dáváme místo ve svém srdci a v našich modlitbách.

Věděli jste, že...

Poskytujeme v určité míře možnost pobytu v našem klášteře těm, kteří hledají místo ztišení, modlitby a duchovního osvěžení? S ohledem na omezenou kapacitu našich prostorů můžeme přijmout jen jednotlivé osoby, ne skupiny.

 

 

Ostatní řeholní společenství