Povolání

Pro ty, kdo hledají své životní místo a poslání, je potřeba odvahy riskovat pro Boží příslib.

Ježíš oslovil první učedníky při jejich každodenní práci (viz Mk 1,16-20). Povolal je ve všedním dni během práce, aby jejich naplnil jejich touhy a žízeň po štěstí.

 Osobní setkání s Ježíšem je rozhodujícím momentem každého povolaní, protože zakoušíme příslib radosti a naplnění našeho života. Povoláním nás Bůh zve do svého plánu. Odpovědět vyžaduje odvahu riskovat a čelit nové výzvě. Znamená to zanechat všeho, co by nás chtělo držet a zabránit nám se definitivně rozhodnout.

 

 
Pokud jste k tomuto životu voláni, nenechte se odradit strachem z neznámého. Ježíš naplňuje srdce radostí a provází ty, které volá, po cestě. 

 

 

Chci vědět více...

Hledám povolání