Sestry Dítěte Ježíše

Posláním sester je pomoc lidem v jejich osobním růstu a v nacházení jejich jedinečné cesty k Bohu a k životu v plnosti.

Způsob jeho naplňování se různí podle potřeb konkrétních míst: sestry působí jako učitelky, lékařky a zdravotní sestry, vychovatelky, psychoterapeutky,  pomocnice ve farnostech nebo doprovázející v nemocnicích, vězeních a na školách (kaplanská služba).

V České republice se sestry zaměřují především na duchovní doprovázení.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství