Školství a výchova

V duchu pravdy, pokory a obětavosti se sestry věnují křesťanské formaci, vzdělávání a výchově pro celkový rozvoj člověka.

Poslání

Své poslání sestry plní skrze apoštolskou službu, která je věnována jak nejmenších dětem v mateřských školkách, tak školákům, mládeži, ale i široké veřejnosti v podobě publikační a vydavatelské činnosti.

 

Věděli jste, že...

Kláštery byly nositeli vzdělanosti již od středověku? V Čechách to byly právě řádové sestry, které začaly jako první na konci 17. století provozovat školy pro dívky. Vyučovalo se náboženství, mravouka, počty a měřičství, němčina, čeština, zeměpis, domácí hospodářství, přírodověda, zemědějepis, krasopis, kreslení, tělocvik, vychovatelství, francouzština, ruční práce, těsnopis a zpěv.

Nezbytným rysem pro výchovu je podle řádových sester láska plná úcty, porozumění a bdělosti vůči každé jednotlivé osobě. Hledání pravdy, dodávání odvahy, výměna názorů, ale i umění naslouchat druhému, vážit si ho a ctít tajemství jeho bytosti jsou důležitými aspekty, které ve výchově napomáhají růstu člověka.

 

Vyberte oblast činnosti: