Společnost sester Ježíšových

Ignaciánské vnitřní propojení modlitby a práce patří k základním charakteristickým rysům SSJ.
Kontaktujte nás

sr. Olga Zelená

Zeyerova 784/5, 772 00 Olomouc

+420 585 229 613

provincialat@ssj-centrum.com

www.ssj-centrum.com

Svou prací a službou chceme druhým zprostředkovávat setkání s Bohem a jeho blízkostí.

Jako řeholní společnost nemáme vlastní díla. Pracujeme v různých zaměstnáních, zejména ve službě církve a v jejích dílech  - ve školách a školkách, ve zdravotnictví a sociálních službách, v pastoraci. Zajišťujeme provoz poutního domu Centrum Velehrad v Římě.

Naším specifickým posláním je podpora nových duchovních povolání - modlitbou, svědectvím, osobním doprovázením. 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství