Kongregace sester Matky Božího milosrdenství

Jako hlavní směr našeho života jsme si zvolily Boží milosrdenství, které chceme vyprošovat v modlitbě, mluvit o něm druhým a prokazovat je svými skutky
Kontaktujte nás

s. M. Doubravka Mazancová

Štefánikova 952, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

+420 733 611 504

kmbm@seznam.cz

www.kmbm.cz

Jsme společenstvím řeholních sester, které následují Krista cestou úplné odevzdanosti. Vzorem nám je naše spolusestra svatá Faustyna Kowalská.

Hledáme způsoby, jak prokazovat službu milosrdné lásky našim bližním.

Samozřejmě, že situace se od 19. století změnila a proto hledáme způsob, jak aktuálně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují a zároveň se vejít do všech úředních paragrafů a požadavků současné doby.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství