Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše

Jsme kontemplativně – činná kongregace. To znamená, že naši službu společnosti spatřujeme především v modlitbě a společném životě, a tomuto ideálu přizpůsobujeme náš čas.
Kontaktujte nás

Sr. M. Jitka Petříková

Karla Michala 50, 156 00 Praha 516 - Zbraslav

+420 257 921 731

kdj.zbraslav@centrum.cz

www.karmeldj.cz

Prohlubovat zkušenost bezpodmínečné Boží lásky a neochvějné důvěry k milosrdnému Bohu Otci, stejně jako dělit se o tuto zkušenost s druhými lidmi, je posláním každé naší sestry.

Sloužíme však i v oblasti náboženského vzdělávání a pomocí kněžím v pastoraci.

Z pověření Pražského arcibiskupství a ve spolupráci s farností svatého Jakuba Staršího v Praze – Zbraslavi, vedeme v prostorách našeho kláštera katechezi pro děti.

Věděli jste, že...

se staráme o milostnou sošku a její garderobu, kterou Jezulátko dostává jako výraz vděčnosti věřících za Boží blízkost a přízeň?

Jsme zaměstnány jako sakristiánky (či kostelnice) v kostele Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka). Pohybujeme se tak v prostředí „klášterní turistiky“. Na tomto významném poutním místě zajišťujeme rezervaci a přípravu bohoslužeb pro poutníky z celého světa, pečujeme o výzdobu kostela a liturgické předměty, jsme k dispozici příchozím. 

Ostatní řeholní společenství