Oblátské misijní dílo OMD

Oblátské misijní dílo (OMD) je sdružením přátel naší celosvětové misie, kteří se činnost oblátů snaží podporovat modlitbou i konkrétní pomocí. Stávají se tak nedílnou součástí oblátské rodiny.

OMD podporuje oblátskou misii po celém světě. V současnosti se česká pomoc soustřeďuje především na dva projekty: na budování a chod nové misie v zimbabwském Maraire a na podporu (nejen) křesťanských komunit, které jsou součástí oblátské misie v pákistánském Derekabadu. Zde jde především o dlouhodobou pomoc zaměřenou na chod pouštních škol a stavbu domů pro křesťanskou komunitu.

Kromě těchto dvou pilotních projektů pak Oblátské misijní dílo zprostředkovává na Haiti studium dětem v oblátských školách formou adopce na dálku a předává také prosby o odsloužení mešních intencí v misiích.

Svůj zájem a svou činnost ale OMD neomezuje jen na oblátskou misii v zahraničí. Snaží se podporovat i oblátské poslání v Česku, kde je v současnosti největším evangelizačním projektem ve stavu příprav a budování Komunitní centrum Dolní Bělá. O dění a potřebách doma i v misiích pak OMD informuje ve svém tištěném i digitálně rozesílaném misijním zpravodaji Očima misií.

Kontaktujte nás

Kontakt: P. Günther Ecklbauer, OMI
Adresa: Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Telefon: 603 224 665
E-mail: mmd@oblati.cz
Web: oblati.cz/mmd.html