Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele

Kongregace chce vnášet radostné poselství do světa opatrováním nemocných a starých, výchovnou a vzdělávací činností. Svůj přínos k rozvoji obyvatelstva vidí v podporování ženy, starostlivostí o osamělé lidi a spoluprací v duchovní oblasti.
Kontaktujte nás

sr. Viannea Kisilová

Palackého 1154/25, 669 02 Znojmo

+420 731 671 811

spasitelkyznojmo@spasitelky.sk

www.spasitelky.sk

Kongregace je apoštolsky činné řeholní společenství zasvěceného života papežského práva, jejíž členky se veřejnými sliby zavazují dodržovat evangelijní rady čistoty, chudoby a poslušnosti. Zavazují se žít v komunitě ve věrnosti duchu zakladatelky matky Alfonzy Marie a k účasti na poslání církve.

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství