Následování

Následovat Krista znamená dát se Mu zcela k dispozici. Tato cesta za Ježíšem může mít různé podoby – od života v manželství přes laický apoštolát až po zasvěcený život...

 

 
“O řeholní život jsem se začala zajímat v dospívání. Nejprve to byla spíše zvědavost a fascinace odlišným způsobem života, která se postupně měnila v silnou touhu se Pánu zcela zasvětit. Hodně mě povzbuzoval i příklad života řeholníků a řeholnic, které jsem znala. Našla jsem v církvi tu spiritualitu, která byla blízká mému prožívání víry a způsobu, jakým se modlím. Pak jsem začala navštěvovat jedno společenství a po několika letech jsem nastoupila do řeholní formace.”