Misijní Kongregace Služebnic Ducha Svatého

„Ochotné je moje srdce“ (bl. Matka Josefa Hendrina Stennmans, spoluzakladatelka SSpS)
Kontaktujte nás

Sr. Katarína Florková

Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov

sspsprerov@gmail.com

http://www.ssps.sk/

Svatý trojjediný Bůh nás povolal, abychom byly služebnicemi Jeho lásky. Jsme pozvané každodenně odpovídat na Jeho pozvání. Čím víc roste naše víra, tím víc může Bůh přes nás vzbuzovat víru v jiných. Jsme poslané, abychom lásku Otce rozlitou skrze Ducha Svatého v našich srdcích odevzdávaly lidem podle vzoru Ježíše Krista. , „aby lidé Boha znali, milovali a oslavovali“ a „aby Srdce Ježíšovo žilo v srdcích všech lidí“. 

Misie – zvěstování radostné zvěsti všem lidem je hnacím motorem všech našich činností. 

 

Jsme ženy, které...

  • naslouchají
  • věří v nádherný příběh Ježíše Krista
  • odpovídají
  • riskují a překračují hranice známých kultur a prostředí svého domova
  • kráčejí společně
  • budují přátelství
  • putují společně jako jedna komunita,
  • aby byly hlasem, který zvěstuje poselství Naděje, Radosti a Života
  • aby svědčily o Lásce a Jednotě Trojjediného Boha...

 

Dnes více než 3 000 misijních sester 51 národností pracuje ve více jak 50 zemích z celého světa. Podle potřeby jednotlivých oblastí, kde naše sestry působí, se snažíme podpořit důstojnost člověka a šířit Radostnou zvěst Kristovy lásky ke každému.

Sestry se věnují: 

·       zdravotnictví

·       školství a pastorační činnosti

·       podpoře osob odsunutých na okraj společnosti z nejrůznějších příčin

·       rozvojovým projektům na podporu místních komunit

·       apoštolátu Smíření zvlášť v zemích postižených ozbrojenými konflikty

·       podpoře lidských práv zneužívaných mužů, žen a dětí, obětí obchodování s lidmi, menšin, migrantů a domorodých kmenů na lokální úrovni i v mezinárodním měřítku v rámci organizace VIVAT při OSN

·       ochraně životního prostředí, zejména v oblastech masového ničení ekosystém a mnoha dalším

 

Klauzurní Sestry Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony

Naše nasazení v uvedených činnostech s láskou podporují a svou modlitbou nesou klauzurní Sestry Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony (SSpSAP), které jsou třetí řeholní společností založenou našim zakladatelem svatým Arnoldem Janssenem.    

 

 
„Jediným jazykem, kterému rozumí všichni lidé, je jazyk lásky.“ (sv. Josef Freinademetz,  jeden z prvních misionářů Společnosti Božího Slova v Číně)

  

 

Ostatní řeholní společenství