Modlitba

Službu Církvi a lidem vyjadřují všechna řeholní společenství také modlitbou za všechny potřebné a přímluvnou modlitbou na Vaše úmysly.

Modlitba znamená především slavení mše svaté a liturgie hodin, ale také kontemplaci Božího slova, posvátné čtení, studium, adoraci, osobní modlitbu – všechno, čím můžeme chválit Boha a posvěcovat svět.

Důležitým prvkem života řady společenství je sdílení duchovních hodnot zpřístupněním bohoslužeb, vytvářením zázemí pro individuální duchovní obnovu či exercicie a pastorační služba.

Některé kláštery se také v určité míře otevírají pro lidi, kteří potřebují najít na čas místo ztišení, odpočinku a duchovního osvěžení.

 

Řehole, které se věnují této činnosti