Řád chudých sester svaté Kláry

Tvoříme druhý františkánský řád, který založila sv. Klára z Assisi spolu se sv. Františkem. Ještě za jejího života povolala sv. Anežka Česká první sestry do Prahy.
Kontaktujte nás

S.M. Benedicta Lišková

Zeiberlichova 444/80, 644 00 Brno - Soběšice

+420 739 600 291

klarisky.brno@klarisky.cz

www.klarisky.cz

Jsme kontemplativní společenství.

Naším posláním je vzdávání chvály Bohu slavením eucharistie, liturgie hodin, rozjímáním a vnitřní modlitbou. V tom spočívá naše skrytá plodnost pro církev a svět.

V sesterském společenství si vzájemně pomáháme žít podle evangelia a tak následovat chudobu a pokoru Nejvyššího Pána Ježíše Krista.

V prostorách fortny vytváříme prostředí otevřenosti pro lidi, kteří hledají ticho, ústraní pro modlitbu a odpočinek. Část pro hosty je propojena s kostelem, kam mohou kdykoliv přijít a také se účastnit spolu se sestrami slavení eucharistie a liturgie hodin.

Věděli jste, že...

Neseme ve svých srdcích také vše, co je nám svěřeno do modliteb telefonem nebo e-mailem.   

 

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství