Pohostinnost

Přijímání hostů a pomoc chudým a potřebným byla jednou ze tří zásad, které sv. Norbert předal svým následovníkům. Od prvních dob řádu bylo u více klášterů zvykem stavět dům pro poutníky, chudé a nemocné.

Důležitým prvkem života řady společenství je sdílení duchovních hodnot zpřístupněním svých objektů, kulturního dědictví, bohoslužeb, vytvářením zázemí pro individuální duchovní obnovu.