Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Naším posláním je sloužit Ježíši Kristu tělesně a duchovně v osobách nemocných, chudých, dětí, starých lidí a všech potřebných.
Kontaktujte nás

Sr. Pavla Martínková

Malý Val 1553/2, 767 01 Kroměříž

+420 731 604 430

ces.prov@vincentky.cz

www.vincentky.cz

Duchovním dědictvím sv. Vincence pro společenství sester je prokazovat skutky tělesného a duchovní milosrdenství v pokoře, prostotě a lásce.

Fotogalerie

Ostatní řeholní společenství