Jak nás můžete podpořit

Zapojte se do našeho díla a vyberte si některý z projektů, který by jste rádi podpořili.

 

 

Pouštní školy pro pouštní děti

Z naší finanční podpory může vedení školy nakoupit uniformy, učebnice a sešity, dále pořídit sportovní pomůcky a lékařskou péči. Školy se nacházejí v poušti Thal s velmi proměnlivým klimatem a její obyvatelé jsou nejchudší vrstvou společnosti. To, že se v dobře vedené křesťanské škole setkávají díky její pověsti děti muslimské i křesťanské, je důležitým krokem v mezináboženském dialogu. Společné poznávání a vzdělávání je dobrým předpokladem k tomu, aby v budoucnosti nedocházelo k radikalizaci náboženských postojů. 

 

Aby dobro mohlo růst

Nadační fond sester františkánek na podporu své sociální, výchovné a vzdělávací činnosti.

 

 

Oprava zámku ve Štekni

Česká provincie Congregatio Jesu

Náš dům ve Štěkni je rozlehlý, v minulém režimu byla jeho údržba velmi zanedbávána. Po našem návratu do Štěkně jsme okamžitě začaly s nejnutnějšími opravami.

Budeme vděčné i za Vaši pomoc - finanční, materiální, nebo formou dobrovolné práce.

Číslo účtu, kam je možné zaslat jakoukoliv částku k podpoře našeho domu: 212764133/0300