Jak nás můžete podpořit

Zapojte se do našeho díla a vyberte si některý z projektů, který by jste rádi podpořili.

 

 

Misijní projekty Milosrdných bratrů

Vedení řádu každoročně vybírá misijní projekt na daný rok, kdy je veškerá pomoc všech řádových komunit milosrdných bratří soustředěna na konkrétní místo. Tento systém dovoluje intenzivní roční práci, jejímž výsledkem může být například plně funkční zařízení zdravotní či sociální pomoci.

Číslo účtu pro sbírku: 1341663309/0800

 

 

Dobrovolníkem u nemocných

Máte čas 1-3 hodiny týdně, abyste ho věnovali lidem, kteří budou za něj vděční? Pak právě Vy můžete být skvělým dobrovolníkem! Vyplňte formulář na webu www.milosrdni.cz 

Dobrovolnický program, který není bez nákladů je možné finančně podpořit na č.ú. 1341663309/0800 s variabilním symbolem 4444.

 

 

Pouštní školy pro pouštní děti

Z naší finanční podpory může vedení školy nakoupit uniformy, učebnice a sešity, dále pořídit sportovní pomůcky a lékařskou péči. Školy se nacházejí v poušti Thal a její obyvatelé jsou nejchudší vrstvou společnosti. To, že se v dobře vedené křesťanské škole setkávají díky její pověsti děti muslimské i křesťanské, je důležitým krokem v mezináboženském dialogu. Společné poznávání a vzdělávání je dobrým předpokladem k tomu, aby v budoucnosti nedocházelo k radikalizaci náboženských postojů. 

Číslo účtu pro sbírku: 244 816 241/0300; VS 600

 

Aby dobro mohlo růst

Nadační fond sester františkánek na podporu své sociální, výchovné a vzdělávací činnosti.

Bankovní účet č. 2501391301/2010

 

 

Oprava zámku ve Štekni

Česká provincie Congregatio Jesu

Náš dům ve Štěkni je rozlehlý, v minulém režimu byla jeho údržba velmi zanedbávána. Po našem návratu do Štěkně jsme okamžitě začaly s nejnutnějšími opravami.

Budeme vděčné i za Vaši pomoc - finanční, materiální, nebo formou dobrovolné práce.

Číslo účtu, kam je možné zaslat jakoukoliv částku k podpoře našeho domu: 212764133/0300